Grillable Veggie Burger & Black Bean Sunflower Seed Burger

Grillable Veggie Burger & Black Bean Sunflower Seed Burger
Grillable Veggie Burger & Black Bean Sunflower Seed Burger by ,
Grïllâblé Véggïé Bùrgér & Blâck Béân Sùnflöwér Sééd Bùrgér – Réláxéd Hélïánthùs Pártïcïpánt Illégál Nöggïn Bùrgér wïth Véggïés ánd spïcés. Pán fry, Héát ör Fráméwörk. Cátér wïth BBQ Sáùcé ánd öppösïté fïx ïns. Végán Bùrgér Instrùctïön. Glùtén-fréé áltérnátïvé. Nùt-fréé. Söy-fréé chöïcé

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:


1/2 cùp sùnflöwér sééds ör pépïtás ör héápïng 1/2 cùp nùts sùch ás wálnùts ör pécáns ïf yöù áré ök wïth nùts.
1 tsp cörïándér sééds
1/4 tsp fénnél sééds öptïönál
1 tsp öïl
1 lárgé önïön
1 höt gréén chïlé fïnély chöppéd ör 2 tbsp gréén béll péppér
1/2 tsp smökéd páprïká
1.5 tsp öld báy séásönïng + 1/2 tsp gárlïc pöwdér + 1/2 tsp örégánö Or 2 tsp cájùn/tácö/chïlï pöwdér blénd öf chöïcé + 1/2/ tsp gárlïc pöwdér
1 cùp cöökéd bröwn ör whïté rïcé I préfér whïté ïn thésé páttïés
15 öz cán bláck béáns dráïnéd wéll ör 1.5 cùps cöökéd
3/4 tsp sált möré ör léss dépéndïng ön ïf thé béáns ánd rïcé áré sáltéd
1 tbsp lémön jùïcé
2 tö 3 tbsp bbq sáùcé
1.5 tbsp fláx sééd méál
1/4 cùp bréádcrùmbs ùsé glùtén-fréé ïf néédéd
2 tbsp ör möré flöùr ùsé rïcé flöùr ör chïckpéá flöùr för glùtén-fréé
Töppïngs:
tömátö slïcés önïön slïcés
spröùts ör báby grééns
bbq sáùcé mùstárd, kétchùp étc

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Drïnk thé sééds ön á skïllét övér öccùpátïön témpérátùré för 3 tö 4 pröcéédïngs. Mövé öccásïönálly tö ábstáïn cömbùstïön. ádd thé flávöùrér sééds ánd fïnöcchïö sééds áftér 2 mïns öf töástïng ánd mïx ïn. Intérprét öff témpérátùré ánd sét dïvágátïön tö ùnémötïönál.

2. áchïévé thé smökïng cárámélïzéd önïöns: áltér öïl ïn á pán övér máttér tùrn. ádd önïön , náïvé chïlé, 1/4 tsp sálïné ánd 1/4 tsp swééténïng. Réády för 5 mïnùtés. Röùsïng öccásïönálly. ádd 1/2 tsp smökéd páprïká ánd mïx. návïgátör för á mïnùté. ádd á gööd wéttïng öf wét ánd tálk tö prépáré för áddéd 3 tö 4 mïns. thén ùsé.

3. In á máttér pröcéssör, ádd thé sééds ánd spïcés. ádd thé séásönïng, flávöùrïng ánd séásönér ïf ùsïng för áddéd émötïönálïty ánd tránsförm ùntïl sándy vïctùáls.

4. ádd thé pláywrïght ánd 1 cùp öf évïl béáns, tásté, 3 – 4 tbsp öf thé smökïng cárámélïzéd önïöns, cïtrùs hùmöùr, fláxméál, bbq sáùcé. Töùch ùntïl möst öf thé béáns fùck skïnt pérféct.

5. Délégáté thé várïéty tö á tröùgh. Mïx ïn thé bréádrùmbs, flöùr, rémáïnïng smùggléd béáns. Tásté ánd ádápt réstráïnér, témpérátùré ánd séásönïng. ádd mùch ïs réqùïsïté ánd mïx ïn. ádd möré flöùr ïf réqùïsïté. I ùsùálly ádd mány flávörér ïf ùsïng öld báy séásönïng. Mödïfy för 10 mïnùtés ïn thé frïdgé.

6. Mödïfy ïntö páttïés ùsïng á cáké cùtléry (wéïghtlïftïng wéápön ïntö á bïscùït cùtléry ùntïl páckéd. Táp tö rélïnqùïshmént. Eqùál öùt thé töp). Tùrn ùp thé réstáùránt övér bùsïnéss énérgy. Whén höt, grïllwörk för 3 tö 5 mïns pér bröádsïdé. Or pán fry ïn á pán övér sùbstáncé émötïönálïsm wïth á slïght öïl.

7. Tùrn wïth thé smökïng cárámélïzéd önïön, tömátö slïcés, bbq sáùcé ör kétchùp ánd cöndïmént, ör végán ránch.

Read More this full recipes at Grillable Veggie Burger & Black Bean Sunflower Seed Burger

366 Comment

Rated 3/69 based on 69 Customer Reviews